Nieba czy niebiosa?

Język francuski lubi komplikować. 
Takie niby proste słowo jak „niebo” – „ciel” ma w liczbie mnogiej dwie formy: „ciels” i „cieux”.
Forma „ciels” występuje we wszystkich znaczeniach z wyjątkiem religijnego. Jeśli więc mowa o niebie w znaczeniu niebiosa czy raj, należy użyć formy „cieux”.
Akademia Francuska wyjaśnia to bardziej szczegółowo: http://www.academie-francaise.fr/les-cieux-ou-les-ciels