Tłumaczenia poświadczone (przysięgłe / uwierzytelnione) i zwykłe, pisemne
i ustne


• z języka polskiego na francuski
• z języka francuskiego na polski

Tłumaczenia pisemne:

  • dokumenty, akty notarialne, pełnomocnictwa, dokumenty stanu cywilnego (akty urodzenia, małżeństwa, zgonu i inne), świadectwa szkolne, maturalne, dyplomy, referencje, zaświadczenia, świadectwa pracy, dokumenty sądowe, orzeczenia i postanowienia, umowy, bilanse, sprawozdania finansowe, deklaracje podatkowe, polisy ubezpieczeniowe, faktury, dowody rejestracyjne, świadectwa homologacji, karty pobytu i inne
  • tłumaczenia specjalistyczne: prawo, księgowość, banki, marketing
  • obsługa przetargów
  • obsługa firm, kancelarii prawnych oraz klientów indywidualnych

Tłumaczenia ustne:

  • notarialne, sądowe
  • w urzędach stanu cywilnego (uznanie ojcostwa, zgłoszenie urodzenia dziecka, formalności przed zawarciem małżeństwa, śluby)
  • spotkania biznesowe, walne zgromadzenia
  • obsługa firm, kancelarii prawnych oraz klientów indywidualnych w zakresie tłumaczeń ustnych
Bezpłatna natychmiastowa wycena
  DataLine.pl - The Lead Builder