Tłumaczenia poświadczone (przysięgłe / uwierzytelnione) i zwykłe - pisemne i ustne

Tłumaczenia poświadczone pisemne mogą mieć formę papierową (pieczęć i podpis odręczny) lub elektroniczną (kwalifikowany podpis elektroniczny).

Mój profil
 • wpis na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości, Ambasady Francji
  i Ambasady Kanady w Polsce
 • doświadczenie zawodowe 
 • profesjonalizm, terminowość i zachowanie poufności
 • dyplom magisterski z wyróżnieniem – filologia romańska, Instytut Romanistyki,
  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • stypendystka Rządu Francuskiego

Usługi

 • wysoka jakość tłumaczeń
 • atrakcyjne ceny
 • szybkie terminy
 • zachowanie układu graficznego dokumentów i terminologii branżowej
 • możliwość odesłania tłumaczeń drogą mailową (skan lub tłumaczenie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub przez kuriera

Zapraszam do współpracy.  DataLine.pl - The Lead Builder