Tłumaczenia poświadczone (przysięgłe) i zwykłe - pisemne i ustne

Tłumaczenia poświadczone pisemne mogą mieć formę papierową (pieczęć i podpis odręczny) lub elektroniczną (kwalifikowany podpis elektroniczny). Kwalifikowany podpis elektroniczny zastępuje pieczęć i podpis odręczny tłumacza oraz gwarantuje bezpieczeństwo dokumentu i tożsamość jego autora.

Szybko, niedrogo, rzetelnie.

Mój profil
 • wpis na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości i Ambasady Francji
  w Polsce
 • doświadczenie zawodowe 
 • profesjonalizm, terminowość i zachowanie poufności
 • dyplom magisterski z wyróżnieniem – filologia romańska, Uniwersytet Jagielloński
  w Krakowie
 • stypendystka Rządu Francuskiego

Usługi

 • wysoka jakość tłumaczeń
 • atrakcyjne ceny
 • szybkie terminy
 • zachowanie układu graficznego dokumentów i terminologii branżowej
 • możliwość odesłania tłumaczeń drogą mailową (skan) i pocztą


Zapraszam do współpracy.  DataLine.pl - The Lead Builder